Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ İLE ÜNİVERSİTEKİ ENGELLİ ÖĞRENCİLERLE TOPLANTI

  Tanışma toplantısı resim 1

16 Nisan 2008, Çarşamba günü Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi üniversitemizde eğitim-öğretim gören engelli öğrencilerle tanışma ve birimin tanıtımı toplantısı düzenlemiş ve üniversitemizin değişik birimlerinden 14 engelli öğrenci ve yönetim kurlu üyeleri katılmışlardır. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri ve öğrenciler tanışarak; öğrencilerin engel durumları, eğitim-öğretimde yaşadıkları sorunları, bir engelli olarak nasıl bir hizmet bekledikleri ve birim olarak yapabileceklerimiz konusunda destek bilgiler verdiler.

Tanışma toplantısı resim 2

Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Erbil DURSUN;

-    Birimin tanıtımı, amacı ve hedefi

-         Öğretim elemanlarına, öğrencilere hizmet eden birimlerdeki memurlara engelliler için hizmet içi eğitim

-         Tüm üniversitenin engelsiz hale getirilmesi ve engelli öğrenciler tarafından tercih edilen bir kurum haline getirilmesi için yapılan girişimler

-         Öncelikle kütüphane, yemekhane ve diğer sosyal  tesislerin tüm engellilerin rahatlıkla kullanabileceği şekilde engelsiz hale getirme konularında bilgi verdi.

Tanışma toplantısı resim 3

Yönetim kurulu üyesi Dr. Seyit UMUT;

-         Mediko-sosyal biriminin tanıtımı

-         Engelli öğrencilere yapabilecekleri hizmetler konusunda bilgiler verdi.

Tanışma toplantısı resim 4

Yönetim kurulu üyesi ve üniversite engelli öğrenci koordinatörü Menşure AYDIN;

-         Koordinatörlüğün tanıtımı

-         Üniversitedeki engelli öğrencilerin eğitimle ilgili yaşadıkları sorunlara yönelik yapılacak çözüm önerileri

-         Engelli öğrenci tespiti ve yaşanılan sorunlar

-         Üniversitenin tüm birimlerinde eğitim gören engelli öğrencilerin engel durumlarına göre yapılabilecek düzenlemeler

-         Üniversitenin tüm birimlerindeki engeli öğrencisi olan okullarda yapılabilecek düzenlemeler ve öğretim elemanlarına yapılabilecek öneriler konularında bilgiler verdi

Tanışma toplantısı resim 5

Yönetim kurulu üyesi Nail BAKİ;

-         Üniversitemizin kütüphanesini engelsiz hale getirilmesi, öğretim elemanı ve idari personelin engelliler konusunda bilinçlendirilmesi için yazdığı proje

-         Boğaziçi Üniversitesi GETEM’in tanıtımı ve kurulma işbirliği

-         Birimin üniversitede öğrenim gören öğrencilerin gereksinimlerine göre yapılabilecek hizmetleri ve daha önce engelliler için yapılan projelerden engellilerin nasıl yararlandıkları konularında bilgiler verdi.

 

Engelli öğrenci koordinatörlüğü memuru İsmet ÜNSAL;

-         Engelli öğrenci koordinatörlüğü ile sürekli iletişim kurmaları ve yapılabilecek sosyal faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Tanışma toplantısı resim 6

Toplantıya katılan engelli öğrencilerin hepsine söz verilerek öğrencilerin; engel durumları, eğitim-öğretimde yaşadıkları sorunlar, kendilerine yapılacak katkılar ve sorunlara yönelik çözüm önerileri konularında ortak görüşleri;

-         Derslerde engellerine yönelik ekipman yetersizliklerinden dolayı eğitm-öğretimde yaşadıkları sorunlar

-         Derslerden muafiyet istekleri

-         Ulaşımda yaşadıkları sorunlar

-         Dersler için kaynak ve doküman yetersizlikleri ve bunlara ulaşım sorunları

-         İşitme engelliler için rehber öğrenci verilmesi, öğretim elemanları ve öğrenci işlerindeki çalışanlarla yaşanılan iletişim sorunları

-         Engelli öğrencilerin bulunduğu sınıfın dersliklerin sabit tutulmamasından dolayı yaşadıkları sorunlar

-         Engelli öğrencilerin kendilerini daha donanımlı hale getirmeleri için internet ortamında interaktif eğitimler verilemesi

-         Sınavlarda ek süre istenmesi

-         Yemekhane ve üniversitenin sosyal tesislerinde yemek yerken yaşadıkları sorunlar konularında görüş birliğine varmışlardır.

 

Toplantı sonrasında yapılacak çözüm önerileri şu şekilde sıralanmıştır:

-         Kütüphane, yemekhane ve öğrencilerin kullandıkları sosyal tesislerin engelsiz hale getirilmesi

-         Kütüphanede yeni yapılacak düzenleme ile göre engelli öğrencilerin kullanabileceği bilgisayar ve diğer ekipmanların kısa sürede hayat geçirilmesi

-         Öğrencilerin engel derecelerine göre gerekli ekipmanların sağlanması ve derse giren öğretim elemanlarının bu öğrencilerle ihtiyaca göre daha fazla zaman ayırmaları

-         Öğrencilerin ihtiyacına göre rehber öğrenci görevlendirilmesi

-         Üniversite öğretim elemanları ve öğrenci işlerinde görev yapan personele engellilere yönelik hizmet içi eğitimlerin verilmesi

-         Engelli öğrencilerin kendilerini daha donanımlı hale getirmeleri için internet ortamında interaktif eğitimler verilemesi için girimlerde bulunulması

-         Üniversitedeki tüm engelli öğrenciler ve yönetim kurlu üyelerinin daha yakından iletişim kurmaları için e- mail posta adresi grubunun oluşturulması

-         Belirlenen sorunlar ve eylem planı için yönetim kurulu toplantısı yapılması konularında karar vermişlerdir.

 

 

 

 

 

KOÜ Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33