Misyon-Vizyon

Misyon

Kocaeli Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi, Engellilik olgusunun “hak temelli” olarak ele alınmasını, bu konuda toplumsal duyarlılığın arttırılmasını, “engelli” veya “engelsiz” kavramların ötesinde “herkes için” bir toplum ve çevrenin geliştirilmesi için çaba gösterilmesini; engelli tüm bireylerin akademik, sosyal ve kültürel uyumlandırma ile birlikte sorun çözmede aktif katılımcı, hayatta etkin yer alan, yaşama motivasyonlu bireyler olmaları konusunda destek sağlama misyonunu üstlenmiştir.

Paydaşlarıyla birlikte hareket ederek bölgede ve Ülkemizdeki engellilerin sorunlarına ilişkin çözüm geliştiren projeler üretmeyi görev edinmiştir.Vizyon

Kocaeli Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi, bulunduğu il, bölge hatta mevcut imkanlar dahilinde ulusal, uluslararası düzeyde araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunarak, sosyal, kültürel işbirlikleri ile çeşitli yenilikçi, eğitici ve farkındalık arttıran organizasyonları gerçekleştirerek öncü ve örnek bir birim olmak.
STRATEJİK HEDEFLER

• Kocaeli Üniversitesinde okuyan engelli öğrenciler için; ders ve sınavlarında mevzuatlar dahilinde fırsat eşitliği sunmak bunun için materyal düzenlenmesi, eğitim ve öğretim olanaklarına erişebilirliği desteklemek, istek halinde ve gerekli hallerde asistan yardımı sağlamak.

• Kocaeli Üniversitesinde okuyan ve çalışan engelli bireyler için; eğitim, sosyal-kültürel etkinliklerin erişebilir olmasını sağlamak ve bu tür etkinliklere aktif katılımlarını teşvik etmek.

• Engelli bireylerin sorunlarını tespit ederek, çözüm önerileri geliştirilmesi için disiplinler arası çalışmalar yapmak.

• Engellerden kaynaklanan problemlerin nedenlerini belirleyerek çözüm odaklı çalışmalarda bulunmak.

• Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için; engellilere ve engelli yaşamına yönelik bilgi, tutum ve yaklaşım yanlışlıklarını gidermek için; eğitim, sosyal-kültürel faaliyetlerde bulunmak. Engelsiz bir yaşam oluşturma yönünde toplumun bilinçlendirilmesini ve duyarlı hale gelmesini sağlamak. Kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

• Üniversite yaşamı içerisinde yer alan; öğrenci ve çalışanların farkındalıklarını arttırarak, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik bilinçlenmelerini desteklemek. Engellilerin aktif bir şekilde yaşamın içerisinde yer almalarını sağlamak için çalışmalar yapmak.

• Ulusal - uluslararası, Kocaeli Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi’nin amaçları doğrultusunda; çeşitli kurumlar ve sivil toplum ortaklığında projeler hazırlamak, eğitimler düzenlemek. Birimin gerçekleştireceği projelerde engelli öğrencilerin de etkin görev almalarını sağlamak.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors