Faaliyet Çalışmaları

ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ 2019 YILI ÇALIŞMALARI

ANKET ÇALIŞMASI

• Engelli öğrencilerimizin katılmak istedikleri; kültürel, sosyal ve spor etkinlikleri belirlemek için anket hazırlanarak tüm öğrencilere dağıtılmıştır.

• Bu anketlerde öğrencilerin katılmak istediklerini belirttiği sosyal-kültürel-sanat ve spor etkinlikleri belirtmeleri ve erişebilirlikle ilgili yaşadıkları bir sorun var ise yazmaları istenmiştir.

• Anketler aracılığı ile toplanan verilerle 2019 yılı için eğitim-sosyal-kültürel çalışma programı hazırlanmıştır.TOPLANTILAR: PROJELER SAHİPLENİLİYOR

• Proje fikirleri toplantısı, projelerimizi öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Öğrencilerimiz ne tür rolleri olacağını öğrenip aktif rol alarak hep birlikte çalışmalar yapıyoruz.ÜNİVERSİTEMİZDE ENGELSİZ YAŞAMI DESTEKLEYİCİ BİLİMSEL PROJELER YAPILIYOR2019 YILI GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

BENİMLE OYNAR MISIN (2019)

• İlkokul-ortaokul ve Lisede okuyan engelli öğrencilerle üniversitemiz öğrencilerinin ekip oluşturarak oyun oynayarak, farklılıkların farkedildiği “Engelsiz festival” “Benimle oynar mısın” projesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu proje sayesinde üniversitede okuyan engelli öğrencilerle küçük engelli bireylerin bir araya gelerek rol model olmalarını sağlayacak şekilde tanışmaları ve hep birlikte eğlenerek farkındalık arttırılması amaçlanmıştır.

BENİMLE OYNAR MISIN (2019) Projesi kapsamında Oyunlarla kaynaşıyoruz

BENİMLE OYNAR MISIN- “Eğlenerek Farklılıkları Fark Ediyoruz”

BENİMLE OYNAR MISIN- “Oyunlarla Uyum Sağlıyoruz”

• Küçük engellilerin engelli abi ve ablalarıyla bir araya gelerek rol modelalınan akran danışmanlığı sayesinde geleceğe umutla bakabilmenin coşkusuFARKLILIKLARIN FARKI STANTLARIMIZ

Üniversitemiz Kampüsünde; engelli bireylerin kullandıkları ve yaşamlarını kolaylaştırıcı araçları tanıtan stantlar kuruyoruz. Üniversitede okuyan ve gelecekte topluma hizmet verecek olan farklı meslek insanlarının farkındalıklarını arttırıyoruz.“SATRANÇ ARKADAŞIM” PROJEMİZ

HEP BİRLİKTE SATRANÇ EĞİTİMİ ALIYORUZ

• Kocaeli Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi koordinatörlüğünde, Spor Bilimleri Fakültesi, Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünün desteği, İzmit Halk Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla “SATRANÇ ARKADAŞIM” projesi düzenlenmiştir.

• Proje kapsamında; gören ve görmeyen Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin birlikte satranç oynadıkları bir turnuva düzenlenmiştir. Turnuva öncesi 2 ay süresince engeli olan ve olmayan öğrencilere satranç eğitimi verilmiştir. Eğitim sonrası afişler hazırlanarak turnuva duyurulmuş. Toplamda 36 kişinin katıldığı bir turnuva yapılmıştır. Bu proje ile farklılıkların bir şeyler yapmaya ve üretmeye engel olmadığı, fırsat verildiğinde ve olanak sunulduğunda her bireyin bir şeyler yapabildiği bilinci oluşturulması amaçlanmıştır. Projede satranç öğretmeni Mustafa Çatalkaya ve hakemler Gökhan Ulutaş, Hacı Zülküf Bozkurt ve Göktürk Kocamışoğlu gönüllü katkı sunmuşlardır.SOFRAMIZI AÇIYORUZ-AŞIMIZI PAYLAŞIYORUZ PROJEMİZ

HEP BİRLİKTE SATRANÇ EĞİTİMİ ALIYORUZ

Üniversitemiz Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi yürütücülüğünde Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Yüksekokulu Müdürlüğü ve Gastronomi Kulübü öğrencileri ortaklığında ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün desteği ile “Soframızı açıyoruz Aşımızı Paylaşıyoruz” isimli proje yürütülmüştür.

Birlikte üretip, birlikte paylaşma üzerinden kurgulanan proje ile; fırsat sunulduğunda ve gerekli ilgi gösterildiği taktirde engellilerin de yaşamın içerisinde oldukları ve bağımsız hareket etmeyi başarabildikleri farkındalığı arttırılması amaçlanmıştır.

Bu proje ile Üniversitemizde okuyan engelli ve engelsiz öğrencilere gastronomi bölümü öğrencilerince mutfak atölye çalışmaları yapılmıştır. Bu atölye çalışmasında, görmeyen ve tüm engel gruplarına yemek eğitimi verilerek sosyalleşme, hayata aktif katılımın yanı sıra öğrencilerin öğrendiklerini paylaşacakları ortam yaşamalarına destek vermek istenmiştir.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors