Yönetmelikler

Yönetmelikler

Engelliler Hakkında Kanun 5378 (07.07.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25868)

https://engelsiz.yok.gov.tr/mevzuat

Engelli Öğrencilerin ara sınavlar ve final sınavlarına ilişkin kararlar

İşitme Engelliler İçin Yabancı Dil Yerine Eşdeğer Ders Belirlenmesi Kararı

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı Ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik (07.02.2014 Resmî Gazete Sayısı: 28906)

Sağırların, İşitme Ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (11.10.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30915)

Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma Ve Koordinasyon Yönetmeliği (14.08.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27672)

Uluslar Arası Mevzuat

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları

Genelgeler

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (5825 sayılı kanun- 18/12/2008 Sayı : 27084 Resmi Gazete)

Bakanlar Kurulu Kararları

Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene Yapılacak Ödeme Hakkında Yönetmelik (30.04.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29699)

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (1.10.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29136)

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (01.10.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29136)

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (03.04.2014 Resmî Gazete Sayısı: 28961)

Avrupa Birliği Web Erişilebilirlik Kılavuzu

Özel Yetenek ve Diğer YÖK kararları
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors