Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

 

 

2007-2009 ÖĞRETİM YILI ENGELLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA BİRİMİ FAALİYET RAPORU

 

2006 yılında YÖK Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği (Haziran 2006) Özürlü üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için Yükseköğretim Kurulu bünyesinde araç-gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanmasının temini gibi konularda çalışma yapmak üzere Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi kurulur.

Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezinin çalışma usûl ve esasları, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu ile Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir. Özürlüler Kanunu (5378) Temmuz 2005: 15.Madde ( http://www.ozida.gov.tr/mevzuat/kanun.htm).

8.Madde:  Yüksek öğretim kurumları tarafından bir rektör yardımcısı sorumluluğunda, özürlü öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere,mediko-sosyal sağlık, kültür ve spor işleri daire başkanlığına bağlı özürlü öğrenciler birimi oluşturulur. Birimin çalışma usul ve esasları yükseköğretim kurumlarınca belirlenir (http://www.ozida.gov.tr/mevzuat/yokozurlukoordinasyon.htm). İlgili maddelere göre 2007 tarihinde üniversitemizde Engelli Öğrenci koordinatörlüğü kurulmuş ve Web sayfasını oluşturmuştur.

Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü; 2007 yılında yönetim kurulunu ve yönetmeliğini oluşturarak faaliyete başlayan “Engelliler Uygulama ve Araştırma Birimi” ile  2007- 2008 öğretim yılında aktif olarak çalışmaya  başlayarak, kuruluşundan bu yana yaptıkları etkinlikler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Üniversitemizdeki engelli öğrenci tespit anketi düzenlendi ve her birimden (fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu) birer temsilci seçildi.

 2. Üniversite engelli öğrenci koordinatörlüğü web. sayfası düzenlendi

 3. 02 Aralık 2007 tarihinde üniversitenin tüm birimlerindeki (fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu) temsilcilerle toplantı ve “Engelliler ve İstihdam Sorunları” konulu panel yapıldı.

 4. Engelsiz Kampus Projesinin gerçekleşebilmesi için Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe Yerleşkesi mimarı Ahmet ERDİNÇ ile;kampüs alanı içerisindeki yolların, bina girişlerinin ve bina içlerinin engelsiz hale getirilmesi için gerekli mimari projelerin hazırlanması ile uygulama maliyet hesabının tespit için toplantı yapıldı.

 5. Engelsiz kütüphane oluşumu için Boğaziçi Üniversitesi GETEM ile işbirliği yapmak ve kütüphanede yapılacak düzenlemelerin eksiksiz yapılandırmak amacıyla  yönetim kurulu üyelerimizden Menşure AYDIN ve Nail Baki’nin ilgili kuruma gidip incelemelerde bulundu.

 6. Üniversitemizdeki tespit edilen engelli öğrencilerle 16.04.2008 çarşamba günü, saat 13.00-14.00 saatleri arasında tanışma, birimin tanıtımı ve öğrencilerin sorunlarının paylaşıldığı toplantı yapıldı.

 7. Yönetim kurulu üyemiz Nail BAKİ;“Engelsiz kampus” projesinin gerçekleştirilmesi için uygun fonlar ve sponsor bularak hazırladığı projeyi birimimiz onayı ile rektörlüğe bildirdi.

 8. Engelli Öğrenciler Sınav Genelgesi ilk defa üniversitemizde tüm birimlerde uygulanması için rektörlüğe bildirildi.

 9. 2008-2009 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıtları sırasında engelli tespit anketi uygulanarak yeni kayıt yaptıran engelli öğrenci tespiti yapıldı.

 10. 04.03.2009 tarihinde engelli öğrencilerle sorunlarının tartışıldığı bir toplantı yapıldı.

 11. Hollanda Başkonsolosluğuna üniversitenin kütüphanesinin engelli öğrencilere göre düzenleneceği  “engelsiz kampüs” projesi sunuldu.

 12. 5-6 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen 3. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’na yönetim kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Menşure AYDIN ve birim memuru İsmet Ünsal katıldı. Çalıştayda Yrd. Doç. Dr. Menşure AYDIN tarafından Kocaeli Üniversitesi’nde engelli öğrenci hizmetleri hakkında sunum yapıldı.

 13. Üniversitemizin her birimlerinde (fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulları) öğretim elemanları ve öğrencilerde engelliler hakkında farkındalık yaratmak amacıyla seçimli ders olarak “özel eğitim” dersi konulması için rektörlük onayına sunulmak üzere birimlere göre ders içerikleri hazırlandı.

 14. 11.05.2009 tarihinde Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi ve Spastik Çocuklar Derneği ile ortaklaşa Engelli Ailelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu panel düzenlendi.

 

 

 

 

KOÜ Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33