Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
 

KOÜ Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi’ne hoş geldiniz.

Engelli öğrencilerin sorunlarını paylaşmak ve saptanan problemleri çözümlemek için Üniversitemizde 2007 yılında “Kocaeli Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi” kurulmuştur. Bu birim; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile birlikte ve ayrıca  Üniversitemizin her biriminde belirlenecek temsilciler yoluyla konunun tabana yayılan bir birliktelik içinde ele alınmasını sağlayacaktır. 

 Gönüllü herkes “KOÜ Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi” çalışmalarına  katılabilir.

Şu anda birimimizin çalışmaları “KOÜ Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi Yönetim Kurulu” tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kurulda aşağıda sıralanmış ve yönetim kurulu üyeliğine atanmış  gönüllü kişiler bulunmakta olup kendileri ile her an iletişime geçilebilir (Birim ile ilgili daha detaylı bilgi için yönergeye bakınız) 

 

Amaç ve Hedefler

Başlıca amacımız Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören engelli öğrencilerimize daha rahat eğitim ve öğretim olanağı verecek düzenlemelerin yapılmasını ve Üniversitemizin engelli öğrenciler tarafından tercih edilen bir kurum haline getirilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda engelli öğrencilerimizin gereksinimlerini saptamak ve olanaklar içinde bu gereksinimleri karşılamak, öğretim programlarını engelli öğrencilerimizin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını olumlu yönde etkileyecek biçimlerde düzenlemek, eğitim ortamlarını ve eğitimde kullanılan araç gereçleri engelli öğrencilerimize uygun şekillerde hazırlamak, sınavlarda doğru ve adil bir ölçme ve değerlendirme ortamı oluşturmak, gerek üniversite içi gerekse üniversite-şehir arası ulaşımı engelli öğrencilerimize uygun hale getirmek, üniversitede çalışan herkeste “engellilik” kavramı hakkında farkındalık yaratmak gerekmektedir. 

 
Amaca ulaşmak için öncelikli hedeflerimiz şunlardır:

1)      Üniversitemiz bünyesindeki engelli öğrencileri tespit etmek

2)      Yapılacak anketlerle, engelli öğrencilerin kendi özürlülükleri ile ilgili belirttikleri sorunları saptamak

3)      Üniversitemizde engelli olmanın zorluklarını ortaya koymak

4)      Öğrenci anketlerinden ve birimin çalışmalarından yola çıkarak elde edilen sorunların hangilerinin çözüm aşamasında öncelikli olduğunun değerlendirmesini yapmak

5)      “Öncelikli” olarak değerlendirilen sorunları çözümlemek

6)      Diğer sorunlarla ilgili çözüm çalışmalarını yapmak

 

 

 

 

 

KOÜ Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33